zaterdag 1 juli 2017

Uw website prominent en permanent op een startpagina beheert door Arbowegwijzer.nl?

arbo.startpagina.nl  (bekijk)
reintegratie.startpagina.nl (bekijk)
veiligheid.startpagina.nl  (bekijk)
persoonlijkebeschermingsmiddelen.startpagina.nl (bekijk)
preventiemedewerker.startpagina.nl  (bekijk)
arbodienst.startpagina.nl (bekijk)
rie.startpagina.nl (risico-inventarisatie en evaluatie)  (bekijk)
bhv.startpagina.nl (bedrijfshulpverlening)  (bekijk) 
bhv-opleiding.startpagina.nl (bedrijfshulpverlening opleiding)  (bekijk)

Allemaal informatieve startpagina’s op het terrein van werk, gezondheid en veiligheid.
Op de startpagina’s uitleg over het onderwerp en wat er mee samenhangt. We hebben deze startpagina’s met zorg samengesteld. We hebben een selectie gemaakt uit het enorme aanbod aan sites passend binnen de opzet de startpagina’s.


Uw organisatie, website of training vermelden


U kunt ook uw website (organisatie, training, programma, cursus, dienstverlening of boek) laten vermelden. De vermelding moet betrekking hebben op de betreffende rubriek en startpagina.
Het tarief voor het vermelden van een website met een zakelijke boodschap (vet gedrukt) in een rubriek is € 60,- per jaar per startpagina.

Het tarief voor het vermelden van een website met een zakelijke boodschap (vet gedrukt) in een van de rubrieken van de pagina met een extra afbeelding is € 120,- per jaar per startpagina. 

Bent u geïnteresseerd in een zakelijke vermelding, stuur dan een e-mail naar zakelijke vermelding met per vermelding de gewenste rubriek.
Vermeld verder uw naam, uw factuuradres en het internetadres van uw website. 


Adverteren met een afbeelding


Geheel nieuw is de mogelijkheid om een afbeelding (foto of logo) van uw bedrijf of activiteit op te laten nemen. De afbeelding kan worden aangeklikt en wordt dan in vergrootte vorm zichtbaar. In de begeleidende tekst (maximaal 90 letters of tekens lang) van de afbeelding kan een link naar uw website worden opgenomen. Het dient een zogenaamde liggende foto te zijn. De maximum grootte van de (vergrootte, ingezoomde) afbeelding is 800x600 pixels. Klik voor voorbeeld

Het tarief voor het plaatsen van een afbeelding is € 150,- per jaar per startpagina.
Mail voor het plaatsen van een afbeelding: 
adverteren met een afbeelding.
Vermeld uw naam, uw bedrijfsnaam en uw factuuradres en de informatie met betrekking tot de afbeelding.
 


Adverteren met een banner


Een zeer in het oog springende vorm is adverteren door middel van een banner. Een banner wordt door iedere bezoeker opgemerkt. De banner bovenaan de pagina heeft het formaat van 468 x 60 pixels.

Het tarief hebben we laag gehouden; € 20,- per maand (minimaal 3 maanden).
Mail voor het plaatsen van een banner: 
adverteren met een banner.
Vermeld uw naam, uw bedrijfsnaam en uw factuuradres en de informatie met betrekking tot de banner.


Adverteren met een videoboodschap 


U kunt ook uw bedrijfsvideo op de pagina vertonen. De video wordt rechtstreeks geplaatst in een afzonderlijke rubriek, is voor iedere bezoeker zichtbaar en kan rechtstreeks worden afgespeeld. In de begeleidende tekst (maximaal 90 letters of tekens lang) kan een link naar uw website worden opgenomen. Voorwaarde voor plaatsing is dat de video op Youtube is gepubliceerd en betrekking heeft op het onderwerp van de pagina.

Het tarief voor het plaatsen van een video is € 240,- per jaar.
Mail voor het plaatsen van een video: 
adverteren met een video.
Geef de link naar de video op en vermeld verder uw naam, uw bedrijfsnaam, uw factuuradres en het internetadres van uw website.


 Adverteren met een RSS feed


Uw RSS feed wordt in de rechterkolom op de pagina geplaatst. De feed wordt real-time vanaf uw webserver geladen.

Het tarief voor een blok met 5 links is € 240,- per jaar. Mail voor het plaatsen van een RSS feed: adverteren met een RSS feed.
Geef de link naar de feed op en vermeld verder uw naam, uw bedrijfsnaam en uw factuuradres.


Contact/vragen


Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De vermelding wordt niet automatisch verlengd. Als de periode van vermelding is verstreken krijgt u van ons bericht met de vraag of u wilt verlengen.


Wilt u op meerdere startpagina's tegelijkertijd promotie maken dan zijn kortingen bespreekbaar.

Wij behouden ons het recht voor vermeldingen, wanneer wij deze niet passend achten, te weigeren. 
Stel uw vraag via r.hoevers@arbowegwijzer.nl


arbo.startpagina.nl  (bekijk)
reintegratie.startpagina.nl (bekijk)
veiligheid.startpagina.nl  (bekijk)
persoonlijkebeschermingsmiddelen.startpagina.nl (bekijk)
preventiemedewerker.startpagina.nl  (bekijk)
arbodienst.startpagina.nl (bekijk)
rie.startpagina.nl (risico-inventarisatie en evaluatie)  (bekijk) 

bhv.startpagina.nl (bedrijfshulpverlening)  (bekijk)
bhv-opleiding.startpagina.nl (bedrijfshulpverlening opleiding)  (bekijk)